Skip to Content

Condiții de participare la concursuri Facebook sau Instagram

Următorii Termeni („Termeni de participare”) aplic. Condițiile de participare se aplică tuturor participanților la concurs. Participând la concurs, concurenții sunt de acord cu următorii termeni.

1. Eligibilitate / participare

Orice persoană care are cel puțin 18 ani și locuiește în România este eligibilă pentru a participa. Participanții pot aplica numai în nume propriu. Toți angajații Gourmandelle, toți ceilalți care sunt cumva implicați în dezvoltarea / executarea concursului (de exemplu, agenții, consultanți, furnizori), precum și membrii de familie ai celor menționați anterior sunt excluși de la participarea la concurs.
În cazul în care organizatorul observă orice fel de manipulări tehnice sau încălcarea condițiilor de participare, își rezervă dreptul de a exclude participanții din concurs. Exemple de manipulare tehnică sunt, printre altele, intrări multiple ale aceluiași participant, participarea prin servicii de participare colectivă automată. Premiul poate fi revocat ulterior și poate fi extras un alt câștigător.

Participarea la concurs necesită un dispozitiv conectat la internet, iar participarea este posibilă prin Facebook utilizând următoarea adresă URL https://www.facebook.com/gourmandellelifestyleblog
Concursul începe așa cum este indicat pe postarea de pe pagina noastră de Facebook. Participarea este posibilă numai atâta timp cât este indicat pe postarea de pe pagina noastră de Facebook.

Participarea la concurs se face după cum urmează: După cum se indică în legenda postării de pe Facebook. Participarea la concurs este gratuită. Nu există costuri ascunse.

Alegerea câștigătorilor: Din toate comentariile și / sau aprecierile din perioada concursului, va fi stabilit numărul câștigătorilor, așa cum este menționat în postare. Câștigătorii sunt aleși așa cum este indicat în legenda postării. Exemple pentru alegerea metodelor sunt: ​​Câștigătorii sunt extrasați din toate intrările corecte, comentariile cu cele mai multe aprecieri câștigă, primele 30 de răspunsuri corecte câștigă și așa mai departe. Organizatorul va intra în contact cu câștigătorii fie prin mesaj privat pe Facebook, fie contactându-i prin e-mail la adresa de e-mail pe care au furnizat-o în timpul concursului. Toate premiile sunt trimise de la Gourmandelle sau de la una dintre părțile lor care au cooperat folosind colet sau poștă. Premiile vor fi trimise la adresa poștală din România câștigătorului oferit la înscrierea la concurs. Trimiterea premiilor este gratuită. În cazul în care un câștigător nu își primește premiul, câștigătorul trebuie să ia legătura cu Gourmandelle în termen de 14 zile de la notificarea câștigului, utilizând următoarea adresă de e-mail contact@gourmanelle.com cu subiectul „Concurs”.

2. Domeniu de aplicare / scutire de la Facebook

Condițiile de participare se aplică pentru toate concursurile publicate pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/gourmandellelifestyleblog/. Concursurile de pe pagina noastră nu au nicio legătură cu Facebook, Inc. sau Facebook Ireland Ltd. Concursurile nu sunt în niciun fel sponsorizate, susținute sau organizate de Facebook, iar Facebook nu este supus niciunei răspunderi legale. Numai Gourmandelle în calitate de organizator al concursului oferă toate informațiile referitoare la concurs.

3. Premii / Răspundere
Premiile sunt menționate pentru fiecare concurs, în postarea de pe Facebook sau Instagram.
Se vor acorda doar premii materiale. Premiul nu poate fi plătit în numerar. Cererea de premiu nu poate fi atribuită terților.
Acțiunile în justiție sunt excluse.

4. Confidențialitate
În cadrul competiției, datele personale vor fi colectate de la câștigător. Avem nevoie de aceste date în scopul gestionării concurenței. În acest scop, numele, prenumele, adresa poștală și adresa de e-mail a persoanelor în cauză sunt colectate, salvate și utilizate. Prin participarea la competițiile noastre, fiecare participant este de asemenea de acord cu orientările noastre privind protecția datelor.
Odată cu participarea sa, participantul este de acord că datele sale transmise vor fi salvate numai în scopul derulării concursului. Datele vor fi șterse după încheierea concursului. Datele personale nu sunt salvate în scopuri comerciale. Este exclus un transfer către terți.
Participantul este de acord că fotografiile sale, precum și numele său în legătură cu competiția, alegerea câștigătorului, prelucrarea sau prezentarea contribuțiilor participanților vor fi făcute publice de către organizator sau de terțe părți comandate de organizator pe pagina de Facebook. Participantul se poate opune utilizării datelor sale în orice moment în scris sau prin e-mail la Gourmandelle la contact@gourmandelle.com. Drept urmare, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate și utilizate. Participantul va fi apoi exclus din competiție.

5. Încetarea prematură a concursului
Organizatorul își rezervă dreptul de a schimba competiția din cauza unor circumstanțe neprevăzute fără o notificare prealabilă cu privire la componentele competiției sau de a anula sau încheia competiția. Aceasta din urmă se aplică în special dacă apar erori în software și / sau hardware și / sau alte motive tehnice și / sau juridice influențează executarea regulată și corectă a concursului sau o fac imposibilă.

6. Altele
Concursul este supus exclusiv dreptului român. În cazul în care una sau mai multe dintre clauzele de mai sus sunt sau devin nule, ineficiente sau inaplicabile în totalitate sau parțial, condițiile rămase rămân valabile. O clauză validă corespunzătoare își ia locul. Același lucru se aplică dacă există o lacună.